Stržanov

Jednopodlažní rodinný dům je rekonstrukcí původního objektu. Svislé konstrukce tvoří červené pálené zdivo, střecha je kombinací sedlové s pultovou. Z hlediska složitosti a řešených detailů se jedná o standardní stavbu.