Svratka

Přístavba rodinného domu k objektu garáže v rámci skupiny dalších dvou rodinných domů. Dům je vsazen do svažitého terénu, doplňuje, vymezuje a uzavírá skupinu domů do tradičního dvorce. Konstrukčně se jedná o kombinaci červených cihel, zateplení fasády minerální vatou, stropy skládané z Miako tvarovek, střecha sedlová s dřevěným krovem, skládanou krytinou, vikýře s plochou střechou jsou povrchově řešeny falcovaným plechem.